O Centrum

Aktualności

galleryEGZAMINY CERTYFIKACYJNE - sesja jesienna

 więcej

galleryLegitymacja Tłumacza Języka Migowego

 więcej

galleryWarsztat przygotowawczy do egzaminu certyfikacyjnego - sesja jesienna

 więcej

gallerywarsztat A1

 więcej

galleryLetni, wyjazdowy warsztat z polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym - A1

 więcej

galleryDofinansowanie do kursów języka migowego

 więcej

galleryZasady przedłużania ważności certyfikatów ,,W"

 więcej

galleryUzyskanie certyfikatu tłumacza języka migowego

 więcej