POLSKI  ZWIĄZEK GŁUCHYCH  ZARZĄD GŁÓWNY INFORMUJE

27  kwietnia 2019 roku  (sobota)

w siedzibie Zarządu Głównego PZG w Warszawie przy ul. Białostockiej 4 odbędą się:

- egzaminy sprawdzające dla tłumaczy języka migowego T1, T2

- egzaminy poprawkowe  

Egzaminy odbędą się zgodnie z procedurami obowiązującymi od 04.03.2014 r. zamieszczonymi na stronie internetowej www.pzg.org.pl oraz www.cejm.info.pl

W związku z pracami nad nowymi procedurami w tym roku NIE ODBĘDĄ SIĘ egzaminy na nowe certyfikaty T1, T2, N.

Daty pierwszych egzaminów wg. nowych procedur będą podane na stronie CEJM i Facebook ZG PZG.

 

Opłatę wstępną w wysokości 61,50 zł należy uiścić przelewem na konto ZG PZG w Warszawie


nr: 72 1160 2202 0000 0000 6084 8578.

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami (w tym dowodem uiszczenia opłaty wstępnej)  należy przesłać w formie papierowej.

Wnioski przesłane drogą elektroniczną, niekompletne lub bez kopi uiszczonej opłaty nie będą rozpatrywane.

Osoba zdająca egzamin poprawkowy powinna zgłosić się z kartą egzaminacyjną z poprzedniego egzaminu.

Godziny egzaminu będą ustalane indywidualnie.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń termin egzaminu może zostać przesunięty.

 

Ewentualne zapytania dotyczące egzaminu proszę kierować wyłącznie drogą elektroniczną pod adres:

cejm@pzg.org.pl

O Centrum

Aktualności

gallerySzkolenie specjalistyczne - tłumaczenia telewizyjne

 więcej

galleryEGZAMIN CERTYFIKACYJNY - sesja jesień 2018

 więcej

gallery21 kwietnia 2018 - egzaminy certyfikacyjne sesja wiosenna 2018

 więcej

galleryNabór kandydatów na członków Polskiej Rady Języka MIgowego

 więcej

galleryEGZAMINY CERTYFIKACYJNE - sesja wiosenna 2017

 więcej

galleryLegitymacja Tłumacza Języka Migowego

 więcej

galleryWarsztat przygotowawczy do egzaminu certyfikacyjnego - sesja jesienna

 więcej

gallerywarsztat A1

 więcej

galleryDofinansowanie do kursów języka migowego

 więcej

galleryZasady przedłużania ważności certyfikatów ,,W"

 więcej

galleryUzyskanie certyfikatu tłumacza języka migowego

 więcej