O Centrum

Pracownicy CEJM

Dyrektorem Centrum Edukacyjnego Języka Migowego jest Pani Agnieszka Otłowska - powołana zgodnie z uchwałą nr 15/10/2011, uchwaloną na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w dniu 21.10.2011 r.