Ustawa o języku migowym

Polska Rada Języka Migowego

Polska Rada Języka Migowego jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego stanowiącym forum współpracy na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Rada powołana została na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr  209, poz. 1243)

 

 

Do zakresu działania rady należy

 1. Ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
 2. Upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób uprawnionych i  upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
 3. Sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
 4. Wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem PJM, SJM i SKOGN.

 

 

W skład Rady powołanej 29 listopada 2012 roku przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej weszli przedstawiciele środowisk, organizacji, stowarzyszeń:

 • Prof. Bogdan Szczepankowski
 • Pan Piotr Wojda
 • Pani Elżbieta Gurska
 • Pani Eunika Lech
 • Pani Joanna Łacheta
 • Pani Joanna Hryniuk
 • Ks. Grzegorz Sokalski
 • Pan Paweł Rutkowski
 • Pan dr Piotr Tomaszewski

oraz przedstawiciele instytucji i organów:

 • Pan Marcin Błach
 • Pani Anna Wotlińska
 • Pani Elżbieta Neroj
 • Pani Małgorzata Dobkiewicz
 • Pan Bolesław Cieślik
 • Pani Jolanta Matysiuk
 • Pani Ewa Murawska – Najmiec.

Zgodnie z postanowieniami art. 20 ustawy o  języku migowym (…), w skład rady wchodzi również Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Obejrzyj tłumaczenie na język migowy tutaj.