Centrum Edukacyjne Języka Migowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych ogłasza nabór na warsztat przygotowawczy do egzaminu certyfikacyjnego na tłumacza jezyka migowego T1

 

Termin: 07-09 października 2016 r.

Miejsce: ul. Białostocka 4, Warszawa

Koszt: 650 zł

Uczestnikiem warsztatu może być osoba, która spełnia łacznie poniższe warunki:

  • ukończyła naukę języka migowego na poziomie zaawansowanym (odpowiednik KSS-3) lub B1
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie
  • ukończyła 21 lat
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych
  • korzysta z pełni praw publicznych

Celem warsztatu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu certyfikacyjnego na tłumacza języka migowego T1.

Zajęcia będą miały na celu usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy z zakresu jezyka migowego oraz doskonalenie technik tłumaczeń i sposobów komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Uczestnik podczas warsztatu będzie miał możliwość zaznajomienia się z zasadami jakie obowiązują na egzaminie.

Zgłoszenia i pytania prosimy przesyłać na adres: cejm@pzg.org.pl

Szczegóły ogłoszenia znajdują się tutaj.

Pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj.

GALERIA

gallery