POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁÓWNY INFORMUJE, iż

20 października 2018 roku (sobota) w siedzibie Zarządu Głównego PZG w Warszawie przy ul. Białostockiej 4 odbędą się:

- egzaminy na certyfikat tłumacza języka migowego N, T1, T2

- egzaminy sprawdzające dla tłumaczy języka migowego T1, T2

- egzaminy poprawkowe

Certyfikat N – 3 sprawdziany: ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA

Certyfikat T1 – 3 sprawdziany: ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA

Certyfikat T2 – 4 sprawdziany: ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE; WIEDZA O GŁUCHYCH I ETYKA TŁUMACZA

 

Opłatę wstępną w wysokości 61,50 zł należy uiścić przelewem na konto ZG PZG w Warszawie nr 70 1160 2202 0000 0003 0591 7174

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami
(w tym dowodem uiszczenia opłaty wstępnej) należy przesłać w formie papierowej. Wnioski przesłane drogą elektroniczną, niekompletne lub bez kopi uiszczonej opłaty nie będą rozpatrywane.

Osoba zdająca egzamin poprawkowy powinna zgłosić się z kartą egzaminacyjną z poprzedniego egzaminu.

Godziny egzaminu będą ustalane indywidualnie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń termin egzaminu może zostać przesunięty.

Ewentualne zapytania dotyczące egzaminu proszę kierować wyłącznie drogą elektroniczną pod adres: cejm@pzg.org.pl