gallery

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny wydaje oraz przedłuża certyfikaty tłumacza języka migowego na podstawie ściśle ustalonych procedur certyfikacji. (tutaj)

 

Egzaminy certyfikacyjne odbywają się dwa razy do roku - wiosną i jesienią. Dokładny termin podawny jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej PZG oraz CEJM na 60 dni przed datą egzaminu.

 

Informujemy, iż na dzień dzisiejszy certyfikacja obejmuje system językowo - migowy (SJM), natomiast trwają pracę nad wprowadzeniem certyfikacji polskiego języka migowego (PJM).

 

Zapytania w sprawie uzyskania bądź przedłużenia certyfikatu, prosimy kierować po zapoznaniu się z procedurami na adres mailowy: cejm@pzg.org.pl